Title: Hra za oponou - "Drachenstich" ve Furth im Wald v padesátých letech 20. století a jeho proměny
Authors: Krausová, Milada
Citation: BREITFELDER, Miroslav (red.) Dějepis XXII: sborník katedry historie. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 2011, s. [78-97]. ISBN 978-80-904384-8-4.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Publikace/Sbornik24.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16873
ISBN: 978-80-904384-8-4
Keywords: Etzel-Ragusa, Alexander;bavorské slavností hry;Drachenstich;husitská madona;Bauer, Josef Martin
Keywords in different language: Etzel-Ragusa, Alexander;bavarian festival plays;Drachenstich;hussite madonna;Bauer, Josef Martin
Abstract: Hra „Drachenstich“ ve Furth im Wald je tradičně označována za nejstarší slavnost Bavorského lesa. Autorka se zabývá variantou od J. M. Bauera, která byla uváděna v letech 1952– 2006. Sleduje obraz života „za oponou“, jak se promítl do textu, i možné reakce na dobu těsně po skončení druhé světové války (téma uprchlíků). Dále je rozebírán obraz husitských válek v textu a ve stručnosti také nová verze hry od Alexandra Etzela-Ragusy (hraje se od roku 2006 dodnes). Z dalších dokladů bohaté místní tradice spojené s husitskými válkami je zmíněna také pověst o Husitské madoně (v padesátých letech zvaná také „madona před železnou oponou“ či „madona uprchlíků“.)
Abstract in different language: The play “Drachenstich” in Furth im Wald is traditionally described as the eldest festival performance in the Bavarian Forest. The author considers J. M. Bauer’s variant, which came to performance from 1952 to 2006. She observes the view of life “behind the iron curtain” as represents the libretto, and potential reactions to a period so close to the end of the Second World War (with the subject of refugees). Further there is also analyzed the notion of the Husite Wars within the text and briefly the new variant by Alexander Etzel-Ragusa (performed from 2006 up to the present time). The legend of the “Husite Madonna” (in the fifties also known as “Madonna behind the Iron Curtain” or “Madonna of the refugees”) is mentioned as a further proof of the rich local tradition connected with Husite Wars.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XXIV
Dějepis XXIV

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krausova.pdfPlný text501,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.