Title: Multism - výukový elektronický materiál
Other Titles: Multisim - electronic education material
Authors: Benajtr, Pavel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 24.–25.5. 2011: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. [5-9]. ISBN 978-80-261-0002-7.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2011/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16893
ISBN: 978-80-261-0002-7
Keywords: Multisim NI 10;didaktická pomůcka;elektronické obvody
Keywords in different language: Multisim NI 10;didactic tool;electronic circuits
Abstract: Tématem bakalářské práce bylo vytvoření výukového elektronického materiálu pro simulační program Multisim NI 10. Textová část práce obsahuje krátké pojednání o tomto simulačním programu a popisuje strukturu i obsah výukového materiálu. Součástí práce jsou také ukázky výukových článků. Výukový materiál je tvořen články, které jsou zařazeny do jednotlivých kapitol. V kapitolách jsou obsaženy cvičení a autotesty, které prověří získané znalosti studenta. Po prostudování celého výukového materiálu by měl být student schopen ovládat simulační program, vytvářet elektronické obvody a tyto obvody také simulovat.
Abstract in different language: The theme of this bachelor thesis was creation of electronic education material for simulation program Multisim NI 10. The text part contains short description of the simulation program and describes the structure and content of the education material. Examples of the educational articles are also part of the work. The educational material is formed by articles which are included in each chapters. The chapters contain exercises and autotests which examine the student´s acquired knowledge. After study of the learning material, students should be able to control the simulation program, create electronic circuits and these circuits also simulated.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2011
Olympiáda techniky Plzeň 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benajtr.pdfPlný text262,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.