Title: Koncentrační tábor Flossenbürg
Other Titles: Concentration camp Flossenbürg
Authors: Kosturová, Barbora
Citation: Memo: časopis pro orální historii. Monotematické číslo k 70. výročí svobození západních Čech. 2015, roč. 5, č. 1, s. 14-90.
Issue Date: 2015
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17095
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: internační tábory;Flossenbürg;Holýšov
Keywords in different language: detention camps;Flossenbürg;Holýšov
Abstract: Studie je stručným přehlédnutím historie koncentračního tábora Flossenburg, vybudovaného nacistickým německem v blízkosti hranic s protektorátem Čechy a Morava, jako zdroj pracovní síly pro kamenolom firmy Deutschen Erd und Steinwerken (DESt - Německé zemní a kamenické práce) vlastněné SS. Vězni zde internovaní byli zejména politickými vězni. Koncentračním táborem Flossenbürg prošlo na 100 000 vězňů – mužů, žen a dětí. Jednou z poboček tábora byl též koncentrační tábor v Holýšově.
Abstract in different language: The study offers a brief history of concentration camp in Flossenburg, built by Nazi Germany near the border with the Protectorate of Bohemia and Moravia, as a source of manpower for the quarry companies Deutschen Erd und Steinwerken (DESt - German Earth and Stone Work) owned by the SS. The prisoners were mainly political prisoners. In Flossenburg concentration camp passed nearly 100 000 prisoners - men, women and children. One of the branches of the camp was also a concentration camp in Holysov.
Appears in Collections:Roč. 5, č. 2 (2015)
Roč. 5, č. 2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosturova.pdfPlný text564,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.