Title: Postavení žen a mladistvých v pracovněprávních vztazích
Other Titles: The status of women and juveniles in labor law relations
Authors: Úlovcová, Petra
Advisor: Lindová, Jana
Referee: Kolaříková, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18146
Keywords: ženy;mladistvý;praocvněprávní vztahy;zaměstnanec;zaměstnavatel;zákoník práce
Keywords in different language: women;juvenile;employment relationship;employee;employer;labor code
Abstract: Cílem mojí práce bylo podat ucelený přehled o právní úpravě postavení žen a mladistvých. Zabývala jsem se jak právním řádem České republiky, tak i mezinárodními smlouvami a právem Evropské unie. Tato práce s eskládá ze dvou částí. Část první se zaměřuje na zvláštní postavení žen v pracovněprávních vztazích a druhá na zvláštní postavení mladistvých v pracovněprávních vztazích.
Abstract in different language: The aim of this work was to provide a comprehensive overview of the legislation ,the status of women and adolescents. I dealt with as the law of the Czech Republic , as well as international treaties and European Union law. This work consists of two parts . The first part focuses on the special status of women in labor relations and the other on the special status of juveniles in labor relations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-U_lovcova_, Postaveni_ z_en a mladistvy_ch v pracovne_pra_vni_ch vzatzi_ch.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ulovcova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Ulovcova-2.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ulovcova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce363,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.