Title: Zhodnocení potenciálu solární energetiky
Other Titles: Assessment of solar power engineering capacity
Authors: Sedláčková, Tereza
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18758
Keywords: solární energie;solární termické kolektory;fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;solární záření;situace v evropských státech;legislativa obnovitelných zdrojů energie;připojení k síti fotovoltaické elektrárny;úhrn slunečního záření
Keywords in different language: solar energy;solar thermal collectors;photovoltaic cell;photovoltaic panels;solar radiation;the situation in european countries;legislation renewable energy sources;the network connection of photovoltaic power plants;total solar radiation
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na téma zhodnocení potenciálu solární energetiky. Nejprve práce popisuje využití solární energie, zařízení využívající sluneční záření. V další části se práce zabývá zhodnocením přírodních, technických a legislativních podmínek v České republice. Poslední kapitola je věnována porovnání situace České republiky a ostatních států Evropy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on analysis of solar energy potential. First, the utilization of solar energy and the appliances which make use of sunlight are described. Next, the thesis deals with analysis of natural, technical and legislative conditions and requirements in the Czech Republic. Finally, the comparison of solar energy potential and conditions in other European countries is made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tereza_Sedlackova.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062904_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062904_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,36 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062904_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce244,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.