Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDvorský, Emil
dc.contributor.authorMatoušek, Martin
dc.contributor.refereeHejtmánková, Pavla
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:58Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:58Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-06
dc.identifier62881
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18829
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na větrné elektrárny, které při svém provozu využívají akumulaci elektrické energie. V první části diplomové práce jsou stručně popsány větrné elektrárny jako celek, dále druhy větrných motorů a konstrukce větrné elektrárny. Druhá část práce popisuje optimální spolupráci větrné elektrárny s elektrizační sítí, přičemž jsou zde rozebrány požadavky na připojení do elektrizační sítě. Třetí a čtvrtý bod práce se věnuje praktickému návrhu větrné elektrárny při různých provozních parametrech a z toho odvozených provozních charakteristik pomocí softwarového programu Matlab/Simulink.cs
dc.format73 s. (75 783 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvětrný motorcs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjectregulacecs
dc.subjectelektrizační síťcs
dc.titleVyužití akumulačních prvků při provozu větrných elektrárencs
dc.title.alternativeThe use of storage elements in the wind turbines operationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis study is focused on wind power when in use utilize electric energy accumulation. The first section briefly describes the wind turbine as a whole, as well as types of wind power and construction of wind farms. The second part describes the optimal cooperation with the wind power electricity networks, and are discussed requirements for connection to the electricity grid. The third and fourth point of the study is devoted to practical proposal for wind power at various operating parameters and the operating characteristics derived using the software Matlab / Simulink.en
dc.subject.translatedwind motoren
dc.subject.translatedelectric poweren
dc.subject.translatedcontrolen
dc.subject.translatedelektricity networken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Matousek.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062881_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce207,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062881_oponent.pdfPosudek oponenta práce300,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062881_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.