Title: E-learning jako součást profesní přípravy všeobecné sestry v oblasti praktické výuky
Authors: Hajžmanová, Lenka
Citation: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII.: sborník příspěvků 4.5. 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2016. s. 8-10. ISBN 978-80-261-0617-3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/FZS-Cesta_poznavani_VII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21032
ISBN: 978-80-261-0617-3
Keywords: e-learning;vzdělávání;všeobecná sestra
Keywords in different language: e-learning;education;nurse
Abstract: E-learning je efektivní, flexibilní a multimediální forma vzdělávání, která využívá informační a komunikační technologie. Vzdělávání prostřednictvím e-learningu lze využít také při výuce nelékařských zdravotnických pracovníků u prezenční či kombinované formy studia. V příspěvku jsou představeny jednotlivé typy e-learningu a shrnuty jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány technické nástroje, které e-learning využívá. V příspěvku je popsána tvorba návrhu e-learningového kurzu, který je určen pro podporu praktické výuky studentů programu Ošetřovatelství.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hajzmanova.pdfPlný text56,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.