Studentská vědecká konference

Kolekce


Recent Submissions

Železný, Tomáš
Exploring the Relationship between Dataset Size and Image Captioning Model Performance

Žahour, David
No human required AI generated datasets

Vyskočil, Jiří
Detection of objects and their parts using Transformers

Vladař, Lukáš
Kvalita neuralní syntézy řeči v závislosti na množství trénovacích dat

Vítová, Natálie
Mesh registration using tracking of the direction of principal curvatures