Title: Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice: identifikace problémových oblastí a návrh řešení
Authors: Ježek, Jiří
Citation: JEŽEK, Jiří. Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice: identifikace problémových oblastí a návrh řešení. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 72 s. ISBN 978-80-261-0678-4.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: monografie
book
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FEK_KritickaAnalyzaStrategickehoPlanovani.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22570
ISBN: 978-80-261-0678-4
Keywords: kritická analýza;strategické plánování;obce;města;regiony;Česká republika
Keywords in different language: critical analysis;strategic planning;municipalities;towns;regions;Czech republic
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KGE)
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jezek.pdfPlný text2,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.