Monografie a kolektivní monografie ZČU / UWB Monographs and collective monographs

Podkomunity

3 items

Kolekce


Recent Submissions

Sobotková, Veronika , Pěchota, Jan
Arabské jaro příčiny, průběh, důsledky: I. díl Tunisko, Libye, Maroko

Čeňková, Aleška , Lukavský, Jindřich , Vrátná Militká, Karin
Kreativní učení v prezentaci umělecké tvorby a kulturního dědictví

Podpera, Milan , Koželuhová, Eva , Koželuh, Ondřej
Průvodce pedagogickou praxí

Koželuhová, Eva , Podpera, Milan , Koželuh, Ondřej
Na cestě ke kompetentnímu učiteli

Netušilová, Pavla
Reforming the economic and monetary union: Coronovirus crisis

This publication Reforming the Economic and Monetary Union: Coronavirus Crisis should help to understand students of my course on European Economic Integration the economic substance of the COVID-19 crisis and its impacts on economies of the EU Member States.