Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtekl, Pavel
dc.contributor.authorKajlová, Martina
dc.contributor.refereeMayer, Jan
dc.date.accepted2012-06-25
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:42Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:42Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-05
dc.identifier47515
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2272
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na zkoumání klimatických jevů jako významných faktorů ovlivňujících provoz FVE. První část bakalářské práce je věnována rešerši FV technologie a popisu jednotlivých částí FVE. Druhá část bakalářské práce obsahuje bilanční měření prováděné na FVE Šlovice v roce 2010, dále porovnání ziskovosti a vlastní výroby FVE Šlovice během jednotlivých měsíců roku 2010. Závěr bakalářské práce je věnován vyhodnocení vlivu jednotlivých klimatických jevů na celkový provoz FVE.cs
dc.format57 s. (35 624 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectfotovoltaický článekcs
dc.subjectsolární panelcs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectsluncecs
dc.subjectsluneční svitcs
dc.titleVliv klimatických faktorů na provoz a efektivitu FVEcs
dc.title.alternativeInfluence of the climatical effects for operation and effectivity PV planten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted Bachelor´s thesis is focused on research of climate effects as major factors influencing the operation of photovoltaic power plant. The first part of the thesis provides theoretical background on PV technology including the description of the individual components. The second part of the thesis contain an overview of measurement done at FVP Šlovice in 2010, the comparison of profitability and production of PPP Šlovice during the individual of the year 2010. The last part of the Bachelor´s thesis is dedicated to the evaluation of influence of each climate effect on the overall operation of PPP.en
dc.subject.translatedphotovoltaicen
dc.subject.translatedsolar cellen
dc.subject.translatedsolar panelsen
dc.subject.translatedphotovoltaic panelen
dc.subject.translatedphotovoltaic poweren
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedsunen
dc.subject.translatedprecipitationen
dc.subject.translatedsunshineen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
047515_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,35 kBAdobe PDFView/Open
047515_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,25 kBAdobe PDFView/Open
047515_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.