Title: Návrh elektroinstalace v objektu za pomoci systému Ego-n a KNX
Other Titles: Electric installation in the building with the help of Ego-n and KNX
Authors: Vít, Michal
Advisor: Holý Jaroslav, Ing.
Referee: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22937
Keywords: inteligentní sběrnicová elektroinstalace;funkční prvky;výhody a nevýhody;technická zpráva;dimenzování hlavní přípojky;projekt elektroinstalace v pasivním domě;silnoproudá a slaboproudá zapojení;programování a oživení;ekonomická bilance.
Keywords in different language: smart wiring bus system;functional elements;advantages and disadvantages;technical report;dimensioning of the main connection;bus wiring projects;high and low voltage current connection;system programming;system activation;economic overall.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na inteligentní elektroinstalace Ego-n a KNX sběrnicového typu, jejich popisu, včetně jednotlivých funkčních prvků, výhod a nevýhod. Dále dvou kompletních projektů v rodinném sídle, včetně výkresů zapojení a rozvaděčů, popis programování inteligentních systémů pomocí PC a bez něj a uvedení do provozu. Nakonec uvádí ekonomickou bilanci obou elektroinstalací včetně použitých zařízení a materiálu.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is aimed to smart wiring bus system Ego-n and KNX, it's description, including functional elements, advantages and disadvantages. Two project for a passive house, including a design of the wiring diagrams, programming description with and without PC and system activation. The economic overall results of both suggested wirings, including used devices and materials on the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Vit.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
067243_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,25 kBAdobe PDFView/Open
067243_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,44 kBAdobe PDFView/Open
Vit_OB.jpgPrůběh obhajoby práce102,51 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.