Title: Diverzita vodních a mokřadních měkkýšů povodí Holoubkovského potoka
Other Titles: Diversity of fresh-water and wetland molluscs of the Holoubkov Brook drainage area
Authors: Hejlová, Simona
Advisor: Mergl Michal, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24287
Keywords: inventarizační výzkum;vodní a mokřadní malakofauna;měkkýši;plži;mlži;holoubkov;kařez;mýto;holoubkovský potok;zbirožský potok
Keywords in different language: inventory research;aquatic and wetland malacofauna;molluscs;gastropods;bivalves;holoubkov;kařez;mýto;holoubkovský potok stream;zbirožský potok stream
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na diverzitu vodních a mokřadních měkkýšů povodí Holoubkovského potoka a přilehlé oblasti. Inventarizační výzkum probíhal na 74 lokalitách v období od července 2014 do července 2015. Celkem bylo zjištěno 42 druhů měkkýšů (39 druhů plžů a 3 druhy mlžů) o celkovém počtu 9573 jedinců. Nalezené druhy patří do 18 čeledí a jedná se o 17 druhů vodních a 25 druhů suchozemských měkkýšů. Nejsilněji je na sledovaném území zastoupena čeleď Planorbidae, do které patří 7 nalezených druhů. V rámci vodních druhů se stal nejpočetnějším druhem Pisidium personatum a nejrozšířenějším Gyraulus albus. Nejrozšířenějším a zároveň nejpočetnějším suchozemským druhem se stal druh Succinea putris. Nejcennějšími druhy zjištěnými na sledovaném území jsou druhy Aplexa hypnorum, Gyraulus laevis, Vertigo antivertigo, Euconulus praticola a Anodonta cygnea, které se v ČR z hlediska ohrožení řadí do kategorie VU = vulnerable a druhy Anisus leucostoma, Oxyloma elegans, Vertigo pygmaea, Vertigo substriata a Musculium lacustre, které se řadí do kategorie NT = near threatened. Byl zde také objeven invazní druh Physella acuta.
Abstract in different language: This diploma thesis is aimed to the diversity of aquatic and wetland molluscs. The basin of Holoubkovský potok stream and adjancent area was investigated. The research has been made in 74 locations since July 2014 until July 2015. 42 mollusc species were found (39 gastropod species and 3 bivalve species). Total amount of individuals was 9573. Found species belong to 18 families. 17 species are aquatic molluscs and 25 species are terrestrial molluscs. The family Planorbidaeis the most wide-ranging in themonitore area. 7 species that were found belong to that family. Pisidium personatum is the most plentiful one within aquatic species. Gyraulus albusis the most widespread one. Succineaputris is the most plentiful and widespread from terrestrial species. The most valuable species from monitored area are Aplexa hypnorum, Gyraulus laevis, Vertigo antivertigo, Euconulus praticola and Anodonta cygnea, which are members of VU (vulnerable) category in the Czech Republic. The next valuable ones are Anisus leucostoma, Oxyloma elegans, Vertigo pygmaea, Vertigo substriata and Musculium lacustre, which are members of NT (near threatened) category. The invasion kind Physella acuta was also found in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diverzita vodnich a mokradnich mekkysu povodi Holoubkovskeho potoka_Simona Hejlova.pdfPlný text práce4,68 MBAdobe PDFView/Open
Hejlova v.pdfPosudek vedoucího práce634,82 kBAdobe PDFView/Open
Hejlova o.pdfPosudek oponenta práce845,71 kBAdobe PDFView/Open
Hejlova p.pdfPrůběh obhajoby práce130,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.