Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBezděk Jiří, Doc. MgA. Ph.D.
dc.contributor.authorTumpach, Jan
dc.contributor.refereeLišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:50:11Z-
dc.date.available2015-6-17
dc.date.available2017-02-21T09:50:11Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier65752
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24522
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení možností hudebního nástroje keyboard v souvislosti s rozvíjením kreativity žáků a to zejména v základních uměleckých školách. Popisuje a hodnotí nejen technické možnosti nástroje, ale i různé pedagogické přístupy a jejich vliv na kvalitu výuky. Stručně je v práci zkoumán vliv využití keyboardu ve výuce na hudebně psychologický vývoj jedince. Součástí práce je také průzkum, který u žáků zjišťuje souvislost kreativity hudební s dalšími tvůrčími činnostmi, například s výtvarnou výchovou.cs
dc.format45 s. (74806 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkeyboardcs
dc.subjectkreativitacs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectzákladní umělecká školacs
dc.subjectmidics
dc.subjectpočítačcs
dc.subjectdoprovodcs
dc.subjectzvukycs
dc.subjectrytmycs
dc.subjectstylycs
dc.subjectprůzkumcs
dc.titleKeyboard a jeho možnosti pro rozvoj kreativity žáka ZUŠcs
dc.title.alternativeThe keyboard and possibilities of its use for the development of creativity in music school studentsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on the evaluation of the possibility of keyboard musical instrument in relation to the development of creativity of students, especially in elementary art schools. It describes and evaluates not only the technical possibilities of the instrument, but also various pedagogical approaches and their impact on the the quality of education. Briefly, the thesis explores the influence of the use of the keyboard in teaching music to the psychological progress of the individual. The work also includes a survey of pupils who discovers a relation creativity music and other creative activities, such as visual art education.en
dc.subject.translatedkeyboarden
dc.subject.translatedcreativityen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedelementary music schoolen
dc.subject.translatedmidien
dc.subject.translatedcomputeren
dc.subject.translatedaccompanimenten
dc.subject.translatedvoicesen
dc.subject.translatedrhythmsen
dc.subject.translatedstylesen
dc.subject.translatedsurveyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tumpach_bz.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
Tumpach_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce619,53 kBAdobe PDFView/Open
Tumpach_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Tumpach_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce193,55 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.