Title: Osudy českého historika minulého století - Karel Pichlík.
Other Titles: The life story of a Czech historian of the last century - Karel Pichlik.
Authors: März, Jan
Advisor: Morávková Naděžda, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24535
Keywords: karel pichlík;karel bartošek;historik;charta 77
Keywords in different language: karel pichlik;karel bartosek;historian;charta 77
Abstract: Práce zahrnuje informace o životě Karla Pichlíka, přibližuje jeho vyloučení z KSČ a podepsání Charty 77. Práce vychází z dostupné literatury, časopisů a především archivních pramenů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the life of Karel Pichlík, it explains his exclusion of the Communist party and signing the Charta 77. The thesis proceeds from avaible literature, magazines and primarily from archival sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jan Marz.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Marz V.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Marz O.pdfPosudek oponenta práce696,83 kBAdobe PDFView/Open
Marz.pdfPrůběh obhajoby práce150,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.