Title: Standardizace výrobní základny
Other Titles: Standardization of production base
Authors: Šteinfeld, Martin
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24949
Keywords: kritéria zaměnitelnosti;parametry obráběcích strojů;kapacitní využití;dotěžování;algoritmus;databáze;webovská aplikace;gačr;ekonomické posouzení
Keywords in different language: criteria for interchangeability;parameter of machine tools;capacity utilization of machine tools;refilling;algorithm;databases;database application;web application;gačr;economic assessment
Abstract: Práce řeší standardizaci výrobní základny s cílem optimalizovat její strukturu, údržbu i obměnu s minimálními pořizovacími (jednorázovými) finančními náklady. To je dosaženo minimalizací počtu a typové různorodosti použitých (nasazených) výrobních zařízení. Myšlenka této webové aplikace "Standardizace výrobní základny" vznikla při řešení grantu GAČR 101/05/2561, v rámci kterého autor této práce vytvořil ?Katalog strojů? (rovněž jako web aplikaci). Využitelná je jak pro technology či projektanty, tak i pro výrobce strojů.
Abstract in different language: This dissertation deals with standardization of production base with the aim to optimalize its structure, maintenance and permutation with minimum initial (disposable) costs. This is achieved by minimazing of number and rating heterogenity of used production machinery. The idea of this web application ?Standardization of production base? originated when solving the grant GAČR 101/05/2561 - based on that the author of this work made ?The catalogue of machines? (as well as a web application). It is exploitable for technologists, draughtsmen and also for machine manufacturers
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace-Steinfeld-1.pdfPlný text práce23,64 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Steinfeld.pdfPosudek vedoucího práce123,44 kBAdobe PDFView/Open
posudky Steinfeld.pdfPosudek oponenta práce416,97 kBAdobe PDFView/Open
Zapis Steinfeld.pdfPrůběh obhajoby práce86,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.