1603 items
310 items
OBD
3773 items
11164 items

Recent Submissions

Mergl, Michal
Devonský koněpruský útes jako cíl geologické exkurze

Chmelová, Štěpánka , Zvolánková, Renata
Testování úrovně žákovských znalostí z učiva o neživé přírodě jako jednoho ze základních pilířů pro následné vytvoření přírodovědné gramotnosti

Záškodný, Přemysl
Nárys DM teorie přírodovědného vzdělávání

Baumanová, Monika
Závěrečná cestovní zpráva k projektu Podpora ERC žadatelů - 22-23322E

Grzebyk, Mariola , Stec, Małgorzata , Hejduková, Pavlína
Financial situation and sustainable development of territorial units – a comparative analysis of polish voivodeships

This paper compares and statistically evaluates two complex phenomena emerging from the example of Polish voivodeships in the years 2017-2019: the resulting financial situation and the level of sustainable development. The authors applied a model-free research method&#...