Title: Návrh a realizace měřicího senzorového systému s NFC rozhraním pro monitorování okolního prostředí
Other Titles: Design and realization of sensor unit with NFC interface for monitoring of ambient conditions
Authors: Šíma, Karel
Advisor: Kuberský Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Řeboun Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25421
Keywords: tag;rfid;nfc;zaznamenávání;teplota;vlhkost;sl13a;android.
Keywords in different language: tag;rfid;nfc;logging;temperature;humidity;sl13a;android.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci senzorového záznamového systému ve formě tagu, se kterým je možno komunikovat skrze technologii NFC. V první části diplomové práce je představena NFC a RFID technologie. Druhá část práce je věnována rešerši komerčních produktů a integrovaných obvodů. Třetí část je zaměřena na realizaci jednočipové a multičipové platformy senzorového tagu. V případě jednočipové platformy se jedná o systém monitorující teplotu a v případě multičipové platformy se jedná o systém monitorující teplotu a relativní vlhkost. Tato část zahrnuje také informace o vývoji komunikačních aplikací. Závěrečná část této práce je věnována ověření funkčnosti vyvinutých platforem.
Abstract in different language: The master thesis focuses on the designing and the realization of sensor tag that can communicate through the technology NFC. The first part of this thesis introduces NFC and RFID technologies. In second part is market research of commercial products and chips. The third part focuses on realization of singlechip and multichip sensor tag. Singlechip platform measures temperature and Multichip platform measures temperature and relative humidity. This part also informs about development of communications applications for OS Android. In last part of this thesis, there is a verification of function of all developed platforms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Bc-Karel-Sima.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
067087_oponent.pdfPosudek oponenta práce399,7 kBAdobe PDFView/Open
067087_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,84 kBAdobe PDFView/Open
Sima_OB.jpgPrůběh obhajoby práce101,35 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.