Title: 1:100
Other Titles: 1:100
Authors: Binter, Tomáš
Advisor: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Referee: Kodera Radovan, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25606
Keywords: fotografie;lentikulár;měřítko;fraktály;sport;digitální fotografie;zátiší;fotomanipulace
Keywords in different language: photography;lenticular;scale;fractals;sport;digital photography;still life;photomanipulation
Abstract: Práce se soustředí na význam a důležitost měřítka ve fotografii. Toto téma bylo zpracováno formou dvou nezávislých fotografických sérií s názvy "Fractals" a "Sports oversized". Série Fractals zachycuje objekty s fraktálním charakterem vždy na dvou snímcích - celek a detail - oba snímky jsou však shodně aranžované. Tím se skrývají rozdíly velikostí a měřítek. Následná adjustace formou lentikulárních tisků umožňuje snadné vnímání efektu. Soubor Sports oversized obsahuje snímky domácích zátiší, které mají v sobě zakomponované fotografie, na nichž bylo pozměněno měřítko určitých objektů. Tato série experimentuje s naší nepozorností a tolerancí k nerealistickým fotografiím.
Abstract in different language: The thesis has its major focus on importance and meaning of scale for photography. The topic was solved by two independent photographic series, named "Fractals" and "Sports oversized". The Fractals shows objects that have fractal character. Each subject is captured in two verses - wide shot and detail. Both images are equally arranged, which is hiding the difference of the scale. Pictures are printed on lenticular media, which helps the viewer to see the effect. The artwork Sports oversized contains still life photographs. In the scenes, there are included printed images with significantly changed scale of certain objects. This serie is experimenting with inattention and tolerance for unrealistic photographs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TomasBinter_BakalarskaPrace.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Binter_o.pdfPosudek oponenta práce158 kBAdobe PDFView/Open
Binter_v.pdfPosudek vedoucího práce601,52 kBAdobe PDFView/Open
Binter.pdfPrůběh obhajoby práce353,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.