Title: Strukturálně závislý feromagnetizmus při pokojové teplotě v kobaltem a niobem spolu-dopovaných tenkých vrstvách BaTiO3 připravených rf naprašováním
Structure dependent room temperature ferromagnetism in Co, Nb co-doped BaTiO3 thin films prepared by RF sputtering
Authors: Rajendran, Siddheswaran
Novák, Petr
Očenášek, Jan
Hendrych, Aleš
Životský, Ondřej
Šutta, Pavol
Citation: Advanced Materials Letters, 2016, roč. 7, č. 6, s. 445-448. ISSN 0976-3961.
Issue Date: 2016
Publisher: VBRI Press
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25667
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84982108596
ISSN: 0976-3961
0976-397X
Keywords: tenké vrstvy;naprašování;fázová transformace;magnetické materiály
Keywords in different language: thin films;sputtering;phase transformation;magnetic materials
Abstract: Tenké vrstvy BaTiO3 a Co a Nb spolu-dopovaného BaTiO3na skle a Si [100]podložkách byly naneseny rf naprašováním (při teplotě 350°C) a tepelně zpracované. Amorfní, resp. krystalické fáze byly pozorovány na deponovaných a tepelně zpracovaných vrstvách studiem rentgenovou difrakcí (rtg). Magnetické vlastnosti čistých a dopovaných BaTiO3 vrstev byly studovány pomocí vibrační vzorkové magnetometrie (VVM). V téhle studii byly při pokojové teplotě pozorovány feromagnetické vlastnosti v Co a Nb spolu-dopovaných BaTiO3 vrstvách jak v amorfních, tak i v krystalických. Tepelně zpracované vrstvy (krystalické) mají větší saturační magnetizaci a koercivitu než vrstvy amorfní. Feromagnetická odezva při pokojové teplotě byla rovněž sledovaná měřením magneto-optického Kerrova efektu (MOKE) pro oba případy, podepozičních i tepelně zpracovaných vzorků.
Abstract in different language: Thin films of BaTiO3 and Co, Nb co-doped BaTiO3 on glass and Si (100) substrates were deposited by RF sputtering (at 350 ºC), and annealed. The amorphous and crystalline phases were observed for the as-deposited and annealed samples, respectively from the X-ray diffraction (XRD) studies. The magnetic behaviour of the pure and doped BaTiO3 films was studied by vibrating sample magnetometry (VSM). In this study, the ferromagnetic behaviour at room temperature was observed in the Co, Nb co-doped BaTiO3 of both amorphous and crystalline films. The annealed polycrystalline Co, Nb co-doped BaTiO3 films have the larger saturation magnetization and coercivity than the amorphous films. The room temperature ferromagnetic responses were also observed by the Magneto-optical Kerr effect (MOKE) measurements for both as-deposited and annealed samples.
Rights: Plný text není přístupný.
© VBRI Press
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Structure dependent.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.