Title: Společné propojení a manipulace magnetické a spin-polární interakce v miltiferotickém Rahba polovodiči
Entanglement and manipulation of the magnetic and spin–orbit order in multiferroic Rashba semiconductors
Authors: Krempaský, Július
Muff, Stefan
Bisti, Federico
Fanciulli, Mauro
Volfová, Henrieta
Weber, Andreas P.
Pilet, Nicolas
Warnicke, Peter
Ebert, Hubert
Braun, Jürgen W.
Bertran, François
Volobuev, Valentine V.
Minár, Jan
Springholz, Gunther
Dil, Jan Hugo
Strocov, Vladimir N.
Citation: Nature communications, 2016, roč. 7, č. OCT 21 2016, s. 1-5. ISSN 2041-1723.
Issue Date: 2016
Publisher: Nature Publishing Group
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25698
ISSN: 2041-1723
Keywords: topologické izolátory;magnetizmus
Keywords in different language: magnetism;topological insulators
Abstract: Zapletení o spin-oběžné dráze a magnetickým pořadí v multiferroic materiálů nese silný potenciál pro inženýrské nových elektronických a Spintronické zařízení. Zde jsme prozkoumali elektron a spin strukturu ferroelektrickým-Gete tenké vrstvy dotovaný feromagnetické Mn Nečistoty k dosažení svých funkcí na multiferroic. Používáme hromadné citlivé soft-X-ray Úhel rozlišené fotoemise spektroskopie (Arpes SX) následovat hybridizaci GeTe valenční pásma příměsí Mn. Pozorujeme postupné otevírání mezery v Zeemanova bulk Rashba pásma kolem Dirac místě s nárůstem koncentrace Mn, svědčící o feromagnetické pořadí, v přetrvávající Rashba rozdělení. Dále, jemné podrobnosti týkající spin-orbitální a magnetická pořadí zapletení jsou odvozeny od spin-vyřešen Arpes měření. Identifikujeme antiparalelní orientaci ferroelektrickým a feromagnetické polarizace, a pozměňování na Rashba typu spin helicity magnetickou přepínání. Naše experimentální výsledky jsou podporovány prvoprincipielních výpočtů elektronu a struktura spin.
Abstract in different language: Entanglement of the spin–orbit and magnetic order in multiferroic materials bears a strong potential for engineering novel electronic and spintronic devices. Here, we explore the electron and spin structure of ferroelectric a-GeTe thin films doped with ferromagnetic Mn impurities to achieve its multiferroic functionality. We use bulk-sensitive soft-X-ray angleresolved photoemission spectroscopy (SX-ARPES) to follow hybridization of the GeTe valence band with the Mn dopants. We observe a gradual opening of the Zeeman gap in the bulk Rashba bands around the Dirac point with increase of the Mn concentration, indicative of the ferromagnetic order, at persistent Rashba splitting. Furthermore, subtle details regardin the spin–orbit and magnetic order entanglement are deduced from spin-resolved ARPES measurements. We identify antiparallel orientation of the ferroelectric and ferromagnetic polarization, and altering of the Rashba-type spin helicity by magnetic switching. Our experimental results are supported by first-principles calculations of the electron and spin structure.
Rights: © Nature Publishing Group
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43917458.pdf3,13 MBAdobe PDFView/Open
Krempasky_Entanglement.pdf5,69 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.