Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMoskal, Denys
dc.contributor.authorMartan, Jiří
dc.contributor.authorKučera, Martin
dc.contributor.authorHoudková-Šimůnková, Šárka
dc.contributor.authorKromer, Robin
dc.date.accessioned2017-05-17T11:06:28Z
dc.date.available2017-05-17T11:06:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMOSKAL, Denys, MARTAN, Jiří, KUČERA, Martin, HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Šárka, KROMER, Robin. Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy. In: 9th International Conference on Photonic Technologies - LANE 2016. Heidelberg: Elsevier B.V., 2016. s. 249-257. ISSN: 1875-3892.en
dc.identifier.issn1875-3892
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25993
dc.identifier.urihttp://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000387459400027
dc.identifier.urihttps://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84993953519
dc.identifier.uri000387459400027
dc.identifier.uri2-s2.0-84993953519
dc.description.abstractLaserové skenovací zpracování povrchu superslitiny AM1 na bázi niklu pomocí ultrakrátkých pulsů (10 ps) je představeno jako čisticí a deoxidační zpracování. Laserové čištění je zkoumáno s dvousměrným skenováním povrchu laserovým paprskem s několika opakovacími frekvencemi pulzů. Optimální rychlost, laserová opakovací frekvence, překryv a počet opakování vrstev jsou určeny pro minimální strukturní změny na mechanicky leštěných površích AM1. Laserové čistění po posuvném laserovém texturování (sLST) je prezentován jako dvoustupňová příprava povrchu superslitiny pro žárový nástřik. Efekt akumulace tepla a teplotní pole jsou vypočteny ze semi-rovinného modelu působení tepelného zdroje vypůsobeného skenováním laserového paprsku.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevier B.V.en
dc.relation.ispartofseries9th International Conference on Photonic Technologies - LANE 2016en
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectčištění povrchu superslitinycs
dc.subjectultra-krátké laserové pulzycs
dc.subjectoptimalizace skenovacího procesucs
dc.subjectposuvné texturovánícs
dc.titlePikosekundové laserové čištění povrchu AM1 superslitinycs
dc.titlePicosecond laser surface cleaning of AM1 superalloyen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedLaser scanning processing of nickel-based superalloy AM1 surfaces by ultra-short pulses (10 ps) is introduced as a cleaning and deoxidation postprocess. The laser cleaning is investigated with two-directional surface scanning by a laser beam with several frequencies of pulse generation. The optimal speed, laser pulse repetition frequency, overlapping and layer repetition count are determined for minimal structural changes on the mechanically polished AM1 surfaces. The laser cleaning after shifted laser surface texturing (sLST) is presented as a two-step preparation of a superalloy surface for thermal spraying. The heat accumulation effect and temperature fields are calculated from a semi-planar model of a laser beam scanning heat source.en
dc.subject.translatedsuperalloy surface cleaningen
dc.subject.translatedultra-short laser pulsesen
dc.subject.translatedscanning process optimizationen
dc.subject.translatedpostprocessingen
dc.subject.translatedshifted texturingen
dc.identifier.doi10.1016/j.phpro.2016.08.020
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43916480
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD