Title: Mikrotomografická analýza strukturálních změn heterogenní kationtově výměnné membrány při bobtnání
Swelling induced structural changes of a heterogeneous cation-exchange membrane analyzed by micro-computed tomography
Authors: Svoboda, Miloš
Beneš, Jan
Vobecká, Lucie
Slouka, Zdeněk
Citation: SVOBODA, Miloš, BENEŠ, Jan, VOBECKÁ, Lucie, SLOUKA, Zdeněk Swelling induced structural changes of a heterogeneous cation-exchange membrane analyzed by micro-computed tomography. Journal of membrane science, 2017, roč. 525, č. MAR 1 2017, s. 195-201. ISSN 0376-7388.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26002
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85007207151
2-s2.0-85007207151
ISSN: 0376-7388
Keywords: heterogenní iontově-výměnná membrána;bobtnání;zmenšování;struktura;počítačová mikrotomografie
Keywords in different language: heterogeneous ion-exchange membrane;swelling;shrinkage;structure;micro-computed tomography
Abstract: 3D rekonstrukce heterogenní iontově výměnné membrány nabobtnalé v příslušném elektrolytu pomocí počítačové mikrotomografie může přinést důležité informace o strukturálních změnách při bobtnání či zmenšování. Vědomosti o těchto strukturálních změnách spolu s elektrochemickou charakterizací mohou sloužit k optimalizaci vlastností těchto průmyslově důležitých kompozitů. Vyvinuli jsme metodologii umožňující skenování vzorků nabobtnaných membrán, aniž by byly ponořeny do roztoku elektrolytu, což je nutnou podmínkou pro analýzu pomocí mikrotomografie. Kvalitativní popis bobtnání a zmenšování membrány ukázal významnou změnu struktury membrány a identifikoval koncentraci roztoku jako jeden z hlavních faktorů bobtnání/zmenšování membrány. Experimentální studie zaměřená na vliv koncentrace roztoku ukázala, že objem membrány se zmenšuje se zvětšující se koncentrací roztoku.
Abstract in different language: 3D reconstruction of heterogeneous ion-exchange membranes when swollen in an appropriate electrolyte by micro-computed tomography (μ-CT) can provide important information on structural changes caused by their swelling or shrinkage and used this knowledge along with their electrochemical characteristics for optimization of the structure of these industrially important polymeric composites. We developed a methodology that allows scanning of swollen membrane samples while not being immersed in the solution, a condition necessary for μ- CT analysis of polymeric samples. Qualitative description of membrane swelling and shrinkage induced by volume-changing ion-exchange resin particles demonstrates their strong effect on structural changes in the membrane and identifies salt concentration as one of the major factors affecting the extent to which the membrane swells or shrinks. Experimental study focused on investigating the effect of salt concentration reveals that membrane volume decreases with increasing salt concentration. The dependence between the volume of the membrane and the concentration was well fitted with a natural logarithm. This fit can be used as an empirical equation for estimating the volumetric changes of the membrane caused by immersion in salt solutions of different concentrations.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svoboda_Swelling_2017.pdf885,92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD