Title: Některá kritéria diskrétnosti spektra pololineárního Sturmova-Liouvilleova problému čtvrtého řádu
Some criteria for discreteness of spectrum of half-linear fourth order Sturm–Liouville problem
Authors: Drábek, Pavel
Kuliev, Komil
Marletta, Marco
Citation: DRÁBEK, Pavel, KULIEV, Komil, MARLETTA, Marco Some criteria for discreteness of spectrum of half-linear fourth order Sturm–Liouville problem. Nodea-nonlinear differentila equations and applications, 2017, roč. 24, č. issue 2, article 11, s. 1-39. ISSN 1021-9722.
Issue Date: 2017
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26007
ISSN: 1021-9722
Keywords: Hardyova nerovnost;váhové prostory;Sturmova-Liouvilleova úloha;teorie oscilatoričnosti
Keywords in different language: Hardy inequality;weighted spaces;Sturm–Liouville problem;oscillatory theory
Abstract: Jsou dokázány nutné a postačující podmínky pro diskrétnost množiny vlastních čísel pololineární úlohy s lokálně integrovatelnými váhami. Nalezené podmínky jsoy ekvivalentní podmínkám pro kompaktnost vnoření mezi váhovými Sobolevovými a Lebesgueovými prostory.
Abstract in different language: We prove a necessary and sufficient conditions for discreteness of the set of all eigenvalues of half–linear eigenvalue problem with locally integrable weights. Our conditions appear to be equivalent to the compact embedding of certain weighted Sobolev and Lebesgue spaces.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
separat_Drabek_Kuliev_Marletta-NoDEA.pdf573,96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD