Title: Některé překvapivé vlastnosti radiálních a symetrických vlastních čísel a funkcí p-laplaciánu na kruhu
On some unexpected properties of radial and symmetric eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian onadisk
Authors: Bobkov, Vladimír
Drábek, Pavel
Citation: BOBKOV, Vladimír, DRÁBEK, Pavel. On some unexpected properties of radial and symmetric eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian onadisk. Journal of differential equations, 2017, roč. 263, č. 3, s. 1755-1772. ISSN 0022-0396.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26125
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85015752907
2-s2.0-85015752907
ISSN: 0022-0396
Keywords: Cheegerova množina;Chhegerova konstanta;variační charakteristika vlastních čísel;úloha na vlastní čísla;p-laplacián s Dirichletovou okrajovou podmínkou
Keywords in different language: Dirichlet p-Laplacian;Eigenvalue problem;variational characterization of eigenvalues;Cheeger constant;Cheeger set
Abstract: Studujeme některé vlastnosti vlastních čísel a vlastních funkcí p-laplaciánu s homogenní Dirichletovou okrajovou podmínkou na kruhu a na kouli. Mimo jiné, na kruhu dokazujeme existenci neradiální vlastní funkce, která odpovídé radiálnímu vlastnímu číslu.
Abstract in different language: We discuss several properties of eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian on a ball subject to zero Dirichlet boundary conditions. Among main results, in two dimensions, we show the existence of nonradial eigenfunctions which correspond to the radial eigenvalues.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BobkovaDrabekSeparat.pdf317,23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD