Title: Motivace žáků k hudební výchově na prvním stupni základní školy
Other Titles: Motivation of music education at the primary school
Authors: Bělochová, Kristýna
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2017, s. 5-18. ISBN 978-80-261-0751-4.
Issue Date: 2017
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FPE
http://hdl.handle.net/11025/26562
ISBN: 978-80-261-0751-4
Keywords: motivace;postoje;hudební činnosti dětí;aktivizace
Keywords in different language: motivation;attitudes;children´s musical activities;activation
Abstract: V tomto článku se zaměřím na motivaci jako jeden z prostředků efektivní hudební výchovy. Budu vycházet z platného kurikula pro 1. stupeň základní školy a z hlavních didaktických principů pro vyučování hudební výchovy. Přiblížím některé metodické postupy a formy, v nichž je úloha motivace patrná. Cílem je zvýšit a fixovat zájem dětí o hudbu a hudební činnosti.
Abstract in different language: Objective of this essay was to have a think about music education especially from psychological point of view. Important aspekt which was earmarked was the motivation. The Motivation conected with various elements is considered like a succes of teaching all of educations. Reflection of the aplication of various motivation elemements and methods can help to intensify the interest of children in music education. This essay is divided into two parts-teoretical and practical part.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2017
SVK 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belochova.pdfPlný text382,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.