Title: Hudba a pohyb na 1. stupni základní školy
Other Titles: Music and movement at primary school
Authors: Šustrová, Tereza
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2017, s. 20-32. ISBN 978-80-261-0751-4.
Issue Date: 2017
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FPE
http://hdl.handle.net/11025/26563
ISBN: 978-80-261-0751-4
Keywords: hudební výchova;hudebně pohybové činnosti;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: music;musical movement acitivites;primary school
Abstract: Tato práce se zabývá postavením hudby a pohybu v životě dítěte. Zkoumá vliv na rozvoj osobnosti dětí a snaží se poukázat na význam a pozitivní vliv hudebně pohybových činností na 1. stupni základní školy. Také ukazuje jednu praktickou ukázku na rozezpívání.
Abstract in different language: This thesis is focused on position of music and movement in a children’s life. The thesis research influence on the development of children’s personality and it tries to point out the meaning and the positive influence of musical movement acitivities at primary school. It also presenting one practical example of singing.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2017
SVK 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sustrova.pdfPlný text429,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.