Title: Tvorba Antonína Dvořáka se zaměřením na pohádkové opery
Authors: Vojtová, Veronika
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2017, s. 34-43. ISBN 978-80-261-0751-4.
Issue Date: 2017
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FPE
http://hdl.handle.net/11025/26564
ISBN: 978-80-261-0751-4
Keywords: Antonín Dvořák;pohádkové opery;hudební výchova;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: Antonín Dvořák;fairy tale opera;music;primary school
Abstract: Článek obsahuje nejen teoretickou, ale i praktickou část. V první části jsem se zaměřila na inspiraci českými národními pohádkami, které Dvořák zpracoval ve svých dvou nejznámějších operách, Rusalka a Čert a Káča. Praktická část potom obsahuje nápady, jak tyto dvě opery využít ve výuce hudební výchovy na I. stupni ZŠ.
Abstract in different language: The article contains both a theoretical and practical part. The theoretical one focuses on his inspiration by Czech fairy tales that Antonín Dvořák used in his most well-known operas Rusalka and Čert a Káča (The Devil and Kate). The practical one explains how to use these operas in teaching Music at primary schools.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2017
SVK 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vojtova.pdfPlný text335,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.