Title: Psychologická východiska počátků výuky hry na klavír
Other Titles: Psychological starting points of teaching the play of piano
Authors: Pfeifferová, Aneta
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2017, s. 45-55. ISBN 978-80-261-0751-4.
Issue Date: 2017
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FPE
http://hdl.handle.net/11025/26565
ISBN: 978-80-261-0751-4
Keywords: instrumentální hra;klavír;motivace;dovednosti
Keywords in different language: playing instruments;piano;motivation;skills
Abstract: Hra na hudební nástroje je specifická hudební činnost, v níž člověk na základě osvojených nástrojových i hudebních dovedností a zpravidla i znalosti notového písma vytváří zvukovou podobu hudebních děl.
Abstract in different language: Playing musical instruments is a specific musical activity in which the person, based on acquired instrumental and musical skills, and usually the knowledge of notation, creates the sound form of musical works.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2017
SVK 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pfeifferova.pdfPlný text345,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.