Název: The influence of curing conditions on properties of electrically conductive adhesives
Autoři: Beshajová Pelikánová, Ivana
Barták, K.
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2017, č. 2.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26599
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: elektricky vodivá lepidla;vytvrzování;pájené spoje
Klíčová slova v dalším jazyce: electrically conductive adhesives;curing;solder joints
Abstrakt: Práce se věnuje problematice elektricky vodivých lepidel, která se používají jako alternativa k pájeným spojům. Práce je zaměřena na analýzu vlivu podmínek vytvrzování na elektrické a mechanické vlastnosti elektricky vodivých lepidel. Vzorky spojů vytvořených elektricky vodivým lepením byly vytvrzovány jednak za podmínek doporučených výrobcem ale také v prodloužených časech. Průběžně byly sledovány změny parametrů spojů v průběhu času vytvrzování. Měřily se parametry jako elektrický odpor a střihová síla lepených spojů. Byl také analyzován vliv různých doporučených kombinací podmínek vytvrzování. Jev dodatečného vytvrzení byl zjištěn během prodloužené doby vytvrzování.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on problematic of electrically conductive adhesives. These are used as an alternative to solder joints. Goal of work was concentrated to analysis of influence of curing conditions on electric and mechanical properties of electrically conductive adhesives. Samples of joins realized by electrically conductive adhesives were cured at conditions recommended by producer as well as in extended time. Changes in parameters over time have been monitored continuously. Electrical resistance and tear out force of adhesive joints were measured. Influence of different recommended curing conditions was analyzed too. The effect of post-curing or degradation of binders may appear during curing process.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2017) - IMAPS flash Conference 2017
Číslo 2 (2017) - IMAPS flash Conference 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Beshajova.pdfPlný text243,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26599

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.