Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRot David, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFictum, Tomáš
dc.contributor.refereeKožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2017-6-5
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:52Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:00:52Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-2
dc.identifier70977
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26868
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu energetické náročnosti při výrobě otopných těles a návrhů pro snížení energetické náročnosti ve firmě Kermi s.r.o. Text je rozdělen do šesti částí. První se zabývá stručným popisem firmy Kermi s.r.o. Druhá část popisuje analýzu energetické náročnosti při výrobě otopného tělesa B50. Třetí část popisuje analýzu energetické náročnosti při výrobě článkového radiátoru. Čtvrtá část uvádí produkci oxidu uhličitého na kus (radiátor). V páté části je popis možného snížení energetické náročnosti. V posledním bodu diplomové práce je porovnání průměrných cen s analýzou.cs
dc.format123 s. (15 835 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectotopná tělesacs
dc.subjectradiátorycs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectelektřinacs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjectzemní plyncs
dc.subjectstlačený vzduch.cs
dc.titleAnalýza a návrhy pro snížení energetické náročnosti výroby otopných těles ve firmě Kermi Stříbrocs
dc.title.alternativeAnalysis and suggestions for reducing energy intensity by the heaters production in the firm Kermi Silveren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on analysis of energy intensity in the production of heating elements and suggestions for reducing energy intensity in the firm Kermi s.r.o. A text is separated to five parts. The first part gives brief description the firm Kermi s.r.o. The second part describes analysis energy intensity in the production heating elements B50. The third part describes analysis energy intensity in the production tubular radiators. The fourth part gives production carbon dioxide on a piece (a radiator). In the fifth part is description for reducing energy intensity. In the last point of diploma thesis is comparison the average prize with analysis.en
dc.subject.translatedheating elementsen
dc.subject.translatedradiatorsen
dc.subject.translatedenergy intensityen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedelectricityen
dc.subject.translatedelectric energyen
dc.subject.translatednatural gasen
dc.subject.translatedcompressed air.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fictum Tomas_2017.pdfPlný text práce7,7 MBAdobe PDFView/Open
070977_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,21 kBAdobe PDFView/Open
070977_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,55 kBAdobe PDFView/Open
070977_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.