Title: Návrh elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému obytného objektu
Other Titles: The Design of Wiring and Alarm System for a Residential Building
Authors: Kacerovský, Jan
Advisor: Hamar, Roman
Referee: Frank, Luboš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2688
Keywords: projekt;projektová dokumentace;elektroinstalace;elektrická přípojka;rozvaděč;elektrický rozvod;elektronický zabezpečovací systém;detektor;automatické otevírání brány;ekonomická rozvaha
Keywords in different language: project;contract documents;the wiring system;electric connection;exploder;electricity distribution;alarm system;detector;automatic gate opening;economical balance
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá projektováním elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému (EZS) rodinného domu a zároveň je v diplomové práci popsán návrh automatického otevírání brány k pozemku. Diplomová práce seznamuje s obecnými požadavky na projektování, odbornou způsobilostí projektantů a s jednotlivými fázemi projektové dokumentace dle stavebního zákona. Obsahuje stručný teoretický rozbor jednotlivých prvků elektroinstalace a EZS vybraných z aktuální nabídky. Dále posuzuje možnosti automatického otevírání brány k pozemku rodinného domu. Za současného dodržování aktuálních technických norem řešící tuto problematiku poskytuje návrh a projektování elektroinstalace včetně TV/SAT rozvodu, LAN sítě a EZS rodinného domu. Dále obsahuje návrh automatického otevírání brány k pozemku rodinného domu. Na závěr je v diplomové práci provedena ekonomická rozvaha celého navrženého projektu.
Abstract in different language: Submitted magister thesis is focused on the projection of the electrical installation and the electronic security system (EZS) of the family house. Simultaneously there is described the suggestion of the automatic opening of the gateway. It mentions general requirements to the projection, professional competence of draughtsmen and the description of particular periods of the contract documents in accordance with the building act. It introduces brief theoretical analysis of individual elements of the electrical installation and EZS that were chosen from the current offer. This work also judges options for the automatic opening of the gateway. It provides a design and the projection of the electrical installation inclusive of TV/SAT distribution, LAN network and EZS of the family house while respects the current technical standards addressing this issue. It also includes a proposal for the automatic opening gateway. At the end this work contains the economical balance of the whole proposed project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Kacerovsky.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
047350_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,94 kBAdobe PDFView/Open
047350_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,13 kBAdobe PDFView/Open
047350_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.