Title: Kolísání napětí způsobené průmyslovými technologiemi
Other Titles: Flicker caused by industrial technologies
Authors: Duda, Patrik
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mezera David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27539
Keywords: kvalita napětí;kolísání napětí;flikr;zkratový výkon
Keywords in different language: voltage quality;voltage fluctuation;flicker;short-circuit power
Abstract: Tato práce je zaměřena na kvalitu napětí a na vznik a účinky kolísání napětí v distribučních a průmyslových sítích. Praktickou částí této práce je vyhodnocení zpětných vlivů na síť u konkrétního odběratele a porovnání s limitními hodnotami, které jsou dány dle normy ČSN EN 50160 a normy PNE 333430-0. V závěru jsou popsány technicky možná řešení pro snížení účinku kolísání napětí.
Abstract in different language: This thesis is focused on voltage quality and on causes and effects of voltage fluctuation in distribution and industrial network. The practical part deals with the assessment of the negative feedback in industrial network of a customer and the comparison with limit values, which are given by ČSN EN 50160 and PNE 333430-0. Finally, there are described possible technical solutions to reduce effects of voltage fluctuation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Kolisani napeti zpusobene prumyslovymi technologiemi.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
067034_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,03 kBAdobe PDFView/Open
067034_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,4 kBAdobe PDFView/Open
067034_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.