Title: Cirkulující ukazatele zánětu
Other Titles: Circulating markers of inflammation
Authors: Spitzbart, Patrik
Advisor: Kotyza Jaromír, Doc. MUDr. CSc.
Referee: Švíglerová Jitka, Doc. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27844
Keywords: zánět;marker;stanovení;crp
Keywords in different language: zánět;marker;stanovení;crp
Abstract: Bakalářská práce pojednává o markerech vyskytujících se v lidské krvi poukazující na zánět. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části se nejprve zaměřuje na zánět obecně, na jeho projevy a definici, poté na jeho různé markery. V pratické části se poté zaměřuje na sledování trendů z výsledků stanovených v nemocnici.
Abstract in different language: Topic of this Bachelor thesis is markers in human blood showing the inflammation. It consists of theoretical and pratical part. The theoretical part is focused on inflammation itself, its manifestation and markers itself. The practical part is focused on watching trends in results from hospital.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace ZCU FINAL.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce551,73 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce455,65 kBAdobe PDFView/Open
Spitzbart.pdfPrůběh obhajoby práce117,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.