Title: Diagnostika střevních parazitů člověka
Other Titles: Diagnostics of intestinal parasites of humans
Authors: Štenglová, Kateřina
Advisor: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Referee: Cibulka Roman, MUDr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27845
Keywords: helminti;protozoa;střevní parazité;diagnostika
Keywords in different language: helminths;protozoa;intestinal parasites;diagnostics
Abstract: Bakalářská práce se zabývá charakteristikou střevních parazitů a možnostmi diagnostických metod pro jejich průkaz v různých biologických materiálech. Práce je zaměřená na střevní prvoky a helminty vyskytující se nejen v našich klimatických podmínkách, a přesto diagnostikovaných na území České Republiky z důvodu jejich četného importu. V teoretické části se, po seznámení s hlavními pojmy týkajících se parazitárních organismů, věnujeme zejména diagnostickým metodám a popisu nejčastějších původců střevních parazitóz diagnostikovaných v ČR. V praktické části vyhodnocujeme výsledky získané za mnou sledované období a výskyt střevních parazitů v ČR z různých zdrojů.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with characteristics of intestinal parasites and diagnostic methods for their detection in different biological materials. Work is focused on the intestinal protozoa and helminths occurring not only in our climate, but despite of diagnosed in the Czech Republic because of their rife import. In the theoretic part, after consulting with the main terms relating to parasitic organisms, we learn diagnostic methods and description of intestinal parasitism diagnosed in the Czech Republic. In the practical part we evaluate the results obtained for me the period incidence of intestinal parasites in the Czech Republic from different sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Stenglova K..pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce497,14 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce393,99 kBAdobe PDFView/Open
Stenglova.pdfPrůběh obhajoby práce112,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.