Title: Termické analýzy - optimalizace měřicích podmínek
Other Titles: Thermal analyses ? optimization of measurement conditions
Authors: Lejsek, Jaroslav
Advisor: Polanský Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27965
Keywords: termická analýza; xple; diferenční skenovací kalorimetrie; termogravimetrie; teplotní program; vzduch; dusík
Keywords in different language: thermal analysis; xple; differential scanning calorimetry; thermogravimetric analysis;; nitrogen; oxygen
Abstract: Tato práce se zabývá zkoumáním rozkladu kabelové izolace z důvodu tepelného namáhání a následnou optimalizací prováděného měření. První část diplomové práce je věnována popisu jednotlivých druhů strukturálních analýz. Následující kapitoly jsou věnovány vlivům měřicích podmínek na výsledné termogramy a zajištěním vhodných komponentů pro experiment. V závěru jsou pak popsány výsledky měření a je zde provedeno zhodnocení měření.
Abstract in different language: This thesis is focused on the research of cable isolation decomposition due to thermal stress and the subsequent optimalization of measurements. First of all, the individual types of structural analysis are described. The following chapters deal with the influence of the measuring conditions on thermograms and the providing of appropriate components for the experiment. Finally, the measurement results are described and the measurement evaluation is made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lejsek.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
070924_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,5 kBAdobe PDFView/Open
070924_oponent.pdfPosudek oponenta práce411,54 kBAdobe PDFView/Open
070924_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.