Title: Příspěvek k experimentálnímu stanovení modelu silového zatížení šroubovitého vrtáku
Authors: Sklenička, Josef
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28409
Keywords: šroubovitý vrták;posuvová síla;krouticí moment;statistický model
Keywords in different language: twist drill;feed force;cutting torque;statistical model
Abstract: Disertační práce je zaměřena na experimentální zjišťování silového zatížení šroubovitého vrtáku, konkrétně posuvové síly a krouticího momentu, za pomoci statistického modelování. Hlavním cílem práce je nalezení modelů závislosti posuvové síly a krouticího momentu v závislosti na geometrických parametrech šroubovitého vrtáku a technologických parametrech procesu vrtání.
Abstract in different language: This dissertation thesis is focused on experimental investigation of force load on twist drill, feed force and cutting torque specifically, using statistical predicting. The main aim is to find feed force and cutting torque models dependent on the twist drill geometrical parameters and drilling process technological parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Sklenicka.pdfPlný text práce6,61 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Sklenicka.pdfPosudek vedoucího práce58,91 kBAdobe PDFView/Open
posudky Sklenicka.pdfPosudek oponenta práce670,5 kBAdobe PDFView/Open
Zapis Sklenicka.pdfPrůběh obhajoby práce85,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.