Title: Integrovatelný manipulační systém pro metrologii s diagnostikou
Authors: Kutlwašer, Jan
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28414
Keywords: měření;struktura povrchu;diagnostika;labview
Keywords in different language: measurement;surface structure;diagnostics;labview
Abstract: Práce se zabývá návrhem integrovatelného manipulačního zařízení pro metrologii s diagnostikou. V práci je zdůvodněna potřeba takového zařízení. Experimentálně je zjištěn vliv vyosení senzoru měřicího přístroje mimo osu měřené díry. Dále je v práci pospán návrh konstrukce, návrh diagnostiky a návrh celkové integrace zařízení do vybraného měřicího stroje.
Abstract in different language: The thesis works with the proposal of manipulation device for metrology with diagnostics and possibility of diagnostics. The need of such of device is described. The influence of sensor misalignment in measured hole axis is found out experimentally. Further is in the thesis described a proposal of device design, a proposal of diagnostics and finally the proposal of complete integration of the device into selected measurement machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisP - JK - FINAL.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kutlwaser.pdfPosudek vedoucího práce86,21 kBAdobe PDFView/Open
posudky Kutlwaser.pdfPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Kutlwaser.pdfPrůběh obhajoby práce82,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.