Title: Wakeboarding - metodika nácviku jízdy pro začátečníky (videoprogram)
Other Titles: Wakeboarding - Methodology of Practice Riding for Beginners (Videoprogram)
Authors: Kostelníková, Žaneta
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28767
Keywords: wakeboarding;metodika;začátečníci;vodní sporty;vieodprogram
Keywords in different language: wakeboarding;methody;beginners;water sports;videoprogram
Abstract: Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na historii wakeboardingu a vznik tohoto sportu ve světě i u nás. V této části je popsáno, jak se vyvíjel sport jako takový, jeho nejdůležitější milník a nevýznamnější osobnosti, které se podíleli na vzniku a propagaci wakeboardingu. Protože v dnešní době má wakeboarding dvě podoby, kterými jsou jízda na vleku a jízda za lodí, zabývám se jejich odlišnostmi, výhodami a nevýhodami a kde u nás obě možnosti můžeme najít. Dále se teoretická část zaměřuje na popis materiálního vybavení nutné k ježdění. Je jím například wakeboardové prkno s vázáním, záchranná vesta, hrazda s lanem a další. O nich píši, z jakého materiálu jsou vyrobeny, pokud je více typů, tak jaké jsou a v čem se liší a jejich povinnost využívat je. Také se věnuji bezpečnostním prvkům a pravidlům. V praktické části se práce zabývám metodickým postupem jízdy pro začátečníky. A také nejčastějšími chybami při učení a ježdění.
Abstract in different language: My bachelor essay is about wakeboarding. In theoretical part I am talking about history of this sport in the world and in Czech. I mention several important people who invented and promoted wakeboarding. Because today there are 2 main ways of wakeboarding with boat and with cable I compare them and describe their differences. I also introduce all equipment necessary to ride like board, waistcoat, helmet etc. In the end I explain safety rules. Second part is about practice. You will see videos with common mistakes and with methods how to learn it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kostelnikova Zaneta.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Kostelnikova - VP.pdfPosudek vedoucího práce122,75 kBAdobe PDFView/Open
Kostelnikova - OP.pdfPosudek oponenta práce161,1 kBAdobe PDFView/Open
Kostelnikova.pdfPrůběh obhajoby práce67,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.