Title: Analýza kladných řešení pro třídu kvazilineárních singulárních úloh na vnějších oblastech
Analysis of positive solutions for classes of quasilinear singular problems on exterior domains
Authors: Drábek, Pavel
Chhetri, Maya
Shivaji, Ratnashingham
Citation: DRÁBEK, P., CHHETRI, M., SHIVAJI, R. Analysis of positive solutions for classes of quasilinear singular problems on exterior domains. Advances in Nonlinear Analysis, 2017, roč. 6, č. 4, s. 447-459. ISSN 2191-9496.
Issue Date: 2017
Publisher: De Gruyter
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29170
ISSN: 2191-9496
Keywords: vnější oblast;singulární problém;kladné řešení;pokles;existence;jednoznačnost
Keywords in different language: Exterior domain;singular problem;positive solution;decay;existence;uniqueness
Abstract: Dokazujeme existenci a jednoznačnost pro positon problém na vnější oblasti se singulárním členem u nuly. Metoda je založena na dolním a horním řešení úlohy.
Abstract in different language: We prove the existence and uniqueness result for positone problem in the exterior domain with the singular term near zero. The method of sub and supersolutions is applied.
Rights: Plný text není přístupný.
© De Gruyter
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD