Title: MKP model popisující rozložení napětí ve svalu levator ani během vaginálního porodu
Finite element model focused on stress distribution in the levator ani muscle during vaginal delivery
Authors: Krofta, Ladislav
Havelková, Linda
Urbánková, Linda
Krčmář, Michal
Hynčík, Luděk
Feyereisl, Jaroslav
Citation: KROFTA, L., HAVELKOVÁ, L., URBÁNKOVÁ, L., KRČMÁŘ, M., HYNČÍK, L., FEYEREISL, J. Finite element model focused on stress distribution in the levator ani muscle during vaginal delivery. International urogynecology journal, 2017, roč. 28, č. 2, s. 275-284. ISSN 0937-3462.
Issue Date: 2017
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29176
ISSN: 0937-3462
Keywords: MRI modelování;sval levator ani;vaginální porod
Keywords in different language: MRI modeling;levator ani muscle;vaginal delivery
Abstract: Cílem této práce byl vývoj sofistikovaného modelu vycházejícího ze snímků MRI a následná simulace změn levatoru ani (MLA) během vaginálního porodu. Pánev ženy a hlava dítěte byly modelovány tuhými tělesy. MLA a obturátorový sval byly reprezentovány Ogdenovým materiálovým modelem. Okrajové podmínky nahradily všechna anatomická omezení a podpory. Střední hodnota napětí ve svalu MLA během průchodu hlavy byla 4.91–7.93 MPa. Největší hodnoty napětí byly nalezeny v puboviscerální a purorektální části MLA (27.46 MPa). Sval MLA byl prodloužen 2,5 krát oproti své původní klidové pozici. Obecně řešeno, oblast největšího napětí byla odhalena v části připojení ke stydké kosti. Právě tato oblast je považována za oblast největšího rizika poranění s dlouhodobými komplikacemi.
Abstract in different language: The objective of this study was to develop a sophisticated MRI-based model to simulate changes in the levator ani muscle (MLA) during vaginal delivery. The female pelvis and the fetal head were modeled by rigid bodies. The MLA and obturator were represented by Ogden material model. The boundary conditions reflected all anatomical constraints and supports. The mean stress values in the MLA during fetal head passage were 4.91–7.93 MPa. The highest stress values were induced in the pubovisceral and puborectal MLA (mean 27.46 MPa). The MLA was elongated by nearly 2.5 times from its initial resting position. The absolute stress values were highest in muscle area arising from the pubic bone. This area is at the highest risk for muscle injuries with long-term complications.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Havelkova_2016-1_finite_element.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD