Title: Magnetocrystalline anisotropy of FePt: A detailed view
Magnetocrystalline anisotropy of FePt: A detailed view
Authors: Khan, Saleem Ayaz
Blaha, Peter
Ebert, Hubert
Minár, Jan
Šipr, Ondřej
Citation: KHAN, S. A., BLAHA, P., EBERT, H., MINÁR, J., ŠIPR, O. Magnetocrystalline anisotropy of FePt: A detailed view. Physical Review B, 2016, roč. 94, č. 14, s. 1-10. ISSN 2469-9950.
Issue Date: 2016
Publisher: American Physical Society
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29182
ISSN: 2469-9950
Keywords: magnetismus;anizotropie;relativita
Keywords in different language: magnetism;anisotropy;relativity
Abstract: Chcete-li získat spolehlivou počáteční hodnotu pro magnetokrystalickou anizotropie (MCA) energie FePt, použijeme metodu plného potenciálu linearizovanou rozšířenou vlnu (FLAPW) a plný potenciál Korringa-Kohn-Rostoker (KKR). MCA energie vypočtené oběma metodami jsou v dobré shodě. Vypočítaná MCA energie se výrazně liší od experimentu, je zřejmé, že účinky vazeb nad místní aproximací hustoty jsou nezbytné. Opravdu není důležité, zda relativistické efekty pro FePt jsou počítány metodou řešením plných Dirac rovnic, nebo spin-orbitální spojky (SOC) při použití korekcí skalárního-relativistického hamiltoniánu. Z analýzy závislosti energie MCA na úhlu magnetizace a na síle SOC vyplývá, že hlavní mechanismus MCA v FePt může být popsán v rámci narušené teorie druhého řádu.
Rights: © American Physical Society
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
FePt-MCA.pdf550,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD