Title: Nový přístup v modelování čela vozidla pro numerické analýzy nehod s chodci
Novel Approach in Vehicle Front-End Modeling for Numerical Analyses of Pedestrian Impact Scenarios
Authors: Vychytil, Jan
Špička, Jan
Hynčík, Luděk
Manas, Jaroslav
Pavlata, Petr
Striegler, Radim
Moser, Tomas
Valášek, Radek
Citation: VYCHYTIL, J., ŠPIČKA, J., HYNČÍK, L., MANAS, J., PAVLATA, P., STRIEGLER, R., MOSER, T., VALÁŠEK, R. Novel Approach in Vehicle Front-End Modeling for Numerical Analyses of Pedestrian Impact Scenarios. Sae Technical Paper Series, 2017, roč. 2017-March, č. 28 March 2017. ISSN 0148-7191.
Issue Date: 2017
Publisher: Society of Automotive Engineers
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29204
ISSN: 0148-7191
Keywords: biomechanika;nehoda;chodec;poranění
Keywords in different language: biomechanics;accident;pedestrian;injury
Abstract: V článku je prezentován vývoj zjednodušeného modelu přední části vozidla. Jeho povrch je segmentován do podoby MBS modelu se stovkami tuhých těles propojených translačními vazbami k základnímu tělesu. S pomocí modelu je simulována reálná dopravní nehoda. Chodec je reprezentován vyškálovaným modelem VIRTHUMAN. Predikované poranění chodce koreluje s daty z reálné nehody. Vyvinutý model vozidla je následně porovnán s konečnoprvkovým modelem. Výsledky naznačují vliv globální deformace kapoty na poranění chodce.
Abstract in different language: In this paper a novel approach in developing a simplified model of a vehicle front-end is presented. Its surface is segmented to form an MBS model with hundreds of rigid bodies connected via translational joints to a base body. Local stiffness of each joint is calibrated using a headform or a legform impactor corresponding to the EuroNCAP mapping. Hence, the distribution of stiffness of the front-end is taken into account. The model of the front-end is embedded in a whole model of a small car in a simulation of a real accident. The VIRTHUMAN model is scaled in height, weight and age to represent precisely the pedestrian involved. Injury risk predicted by simulation is in correlation with data from real accident. Namely, injuries of head, chest and lower extremities are confirmed. Finally, mechanical response of developed vehicle model is compared to an FE model of the same vehicle in a pedestrian impact scenario. VIRTHUMAN model of a 13-year-old boy (150 cm, 40 kg) is chosen to represent the pedestrian and the lateral impact at 45 km/h is considered for various initial positions of pedestrian. While local deformation of the MBS bonnet leads to the HIC value corresponding to the EuroNCAP assessment, prediction obtained in the case of FE model may differ. This reflects the fact that deformation of the bonnet caused by an impact of the torso may influence the shape and the stiffness of the bonnet at the location of head strike
Rights: Plný text není přístupný.
© Society of Automotive Engineers
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2017_SAE-1_Vychytil.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD