Title: Online vyhodnocení meze únavy materiálu s využitím infračervené termografie
Online Evaluation of Material Fatigue Limit Using Infrared Thermography
Authors: Tesař, Jiří
Skála, Jiří
Švantner, Michal
Novák, Matyáš
Citation: TESAŘ, J., SKÁLA, J., ŠVANTNER, M., NOVÁK, M. Online Evaluation of Material Fatigue Limit Using Infrared Thermography. 26th Int. Conf. on Metallurgy and Materials Metal 2017. Ostrava: TANGER, spol. s r. o., 2017. ISBN: 978-80-87294-73-4.
Issue Date: 2017
Publisher: TANGER s r. o.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29205
ISBN: 978-80-87294-73-4
Keywords: Cyklická únava;Infračervená termografie;Online vyhodnocení
Keywords in different language: Cyclic fatigue;Infrared thermography;Online evaluation
Abstract: Mechanické testování a cyklické únavové testování patří mezi důležité materiálové zkoušky. Standardní únavové testování je většinou časově náročné a vyžaduje množství identických vzorků, které zkoušky prodražují. Infračervená termografie jako bezkontaktní metoda měření teploty je používána v mnoha průmyslových aplikacích. Infračervená termografie může být použita i při únavových testech, protože během cyklického zatěžování se mechanická energie přeměňuje v energii tepelnou. Většina z publikací zabývajících se vyhodnocením meze únavy pomocí infračervené termografie je zaměřena na dodatečné zpracování naměřených dat. V tomto příspěvku je představeno online vyhodnocení termovizního měření během cyklického zatěžování vzorku.
Abstract in different language: Mechanical testing and cyclic fatigue testing belong to the important material examinations. Standard fatigue testing is mostly time-consuming and needs a number of identical samples that makes the testing expensive. Infrared thermography as a noncontact method of temperature measurement is used in many industrial applications. As the mechanical energy is changed to thermal energy during the cyclic loading, the infrared thermography can be used for fatigue testing. Most of the research regarding fatigue limit evaluation by infrared thermography has been focused on a measured data post-processing. An online evaluation of infrared thermography measurement during a sample cyclic loading is introduced in this contribution.
Rights: Plný text není přístupný.
© Tanger
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
jtesar-metal2017-IR-Fatigue-fulltext.pdf469,66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD