Title: Laserové texturování pro kluzná ložiska
Shifted laser surface texturing for bearings applications
Authors: Houdková Šimůnková, Šárka
Šperka, Petr
Repka, M.
Martan, Jiří
Moskal, Denys
Citation: HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., ŠPERKA, P., REPKA, M., MARTAN, J., MOSKAL, D. Shifted laser surface texturing for bearings applications. 6th International Conference on Fracture Fatigue and Wear, FFW 2017. Porto: Institute of Physics Publishing, 2017. ISSN 1742-6588.
Issue Date: 2017
Publisher: Institute of Physics Publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29247
ISSN: 1742-6588
Keywords: laserové texturování, ložisko, tření
Keywords in different language: shifted laser surface texturing, bearing, friction
Abstract: Laserové texturování povrchů, založené na vytváření mikroobjektů s definovanou geometrií může pozitivně ovlivnit koeficient tření i opotřebení. V praxi je použití omezeno z důvodů malé rychosti aplikace. Nová metoda, založené na posuvném laserovém texturování (sLST) je rychlejší a tím i pro průmyslové využití atraktivnější. V článku je využití metody pro texturování Al-Sn-Si kluzných ložisek. Jejich tribologické charakteristiky byly hodnoceny pomocí laboratorních testů ASTM G-77 i testů blízkým reálným podmínkám. Testy prokázaly zlepšení chování vlivem textury a naznačily další směr vývoje texturovaných ložisek.
Abstract in different language: The laser surface texturing (LST) technologies, based on creation of micro-pattern with pre-defined geometry can positively influence both the friction and wear of tribo-elements. In practice, the integration of LST technology is often limited due to its slowness. The new method, so called shifted laser surface texturing (sLST) with increased process speed was developed to make the technology more attractive for the industrial application. In the paper, the texture created by sLST technology was applied onto the steel samples and Al-Sn-Si surface of sliding bearings. Both block-on-ring (ASTM G-77) laboratory tests of steel samples and highloaded working application tests on Al-Sn-Si bearings surface were carried out to evaluate the influence of texture on tribological behaviour. The ASTM G-77 laboratory tests showed a positive effect of the texture on friction behaviour. Under the high-loaded testing conditions, the positive effect was observed in initial stages of the tests, decreasing the torque of textured bearings compared to the untreated one. Lately, the texture was worn out and have no influence on the overall wear of the bearings. Based on the above mentioned observations, the use of alternative bearing material with higher hardness or application of protective layer over the created texture was suggested to exploit the texture benefits.
Rights: © Institute of Physics Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Houdková_2017_J._Phys.__Conf._Ser._843_012076-1.pdf975,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD