Title: Stamp metoda pro zpracování dat s vysokým podílem šumu z infračerveného senzoru v drsném prostředí
The stamp method for processing of high noise data from infrared sensor in harsh environment
Authors: Moskal, Denys
Martan, Jiří
Lang, Vladislav
Švantner, Michal
Citation: MOSKAL, D., MARTAN, J., LANG, V., ŠVANTNER, M. The stamp method for processing of high noise data from infrared sensor in harsh environment. Sensors and actuators a-physical, 2017, roč. 263, č. Aug 15 2017, s. 480-487. ISSN 0924-4247.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: postprint
preprint
článek
preprint
postprint
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29249
ISSN: 0924-4247
Keywords: statistické metody, infračervená radiometrie, algoritmus odčítání, zpracování signálu IR-čidla
Keywords in different language: Statistical methods;Infrared radiometry;Subtraction algorithm;IR-sensor signal processing
Abstract: Tento článek představuje novou digitální metodu, nazvanou Stamp metoda, pro odstranění nežádoucích šumových vlivů z periodického IR signálu. Stamp metoda je užitečným nástrojem pro statistickou analýzu změn, které se objevují v zarušeném vstupním signálu. Jeden stamp je statistický obraz několika následných period ze surového vstupního signálu. Stamp metoda je kombinace rovnoměrných transverzálních a diferenciálních filtrů, kde použitelná výstupní data se vytvářejí odečtením sousedních stampů. Odpovídající digitální formulace filtru Stamp je popsána formalismem Ztransformace. Použití statistické Stamp metody je ukázáno na extrakci teplotních změn z reálného rušeného IR (infračerveného) surového signálu z otáčejícího se hřídele v elektrárně. Filtry klouzavého průměru a impulsní odezvy byly použity pro závěrečné čištění dat. Stručný zdrojový kód v MATLABu pro provedení Stamp metody je uveden v příloze A.
Abstract in different language: This article presents a new digital method, called Stamp method, for elimination of undesired noisedata from a periodic IR signal. The Stamp method is a useful tool for statistical analysis of changes which appear in a noised input signal. One stamp is a statistical image of several consequence periods from a raw input signal. The Stamp method is a combination of equidistant transversal and differential filters, whereuseful output data is produced by subtraction of neighboring stamps. The corresponding digital Stampfilter formulation is provided with the Z-transform formalism. An application of the statistical Stamp method is presented on temperature changes extraction from a real noised IR (infra-red) raw signal from turning shaft in a power plant. The moving average and impulse-response filters were applied for final cleaning up of the data. The MATLAB short source code of stamp implementation is in the Appendix A.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
Postprinty / Postprints (CTM)
Preprinty / Preprints (CTM)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskal_Stamp_SAA_pre_print.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open
Moskal_Stamp_SAA_post_print.pdf1,52 MBAdobe PDFView/Open
Moskal_Stamp_SAA_vydavatelska_verze-1.pdf2,51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD