Title: Nová globální variační charakteristika Fučíkova spektra s aplikacemi na nerezonanční a rezonanční ůlohy
A new and extended variational characterization of the Fucik spectrum with application to nonresonance and resonance problems
Authors: Drábek, Pavel
Robinson, Stephen B.
Citation: DRÁBEK, P., ROBINSON, S. B. A new and extended variational characterization of the Fucik spectrum with application to nonresonance and resonance problems. Calculus of variations and partial differential equations, 2018, roč. 57, č. 1, s. 1-27. ISSN 0944-2669.
Issue Date: 2018
Publisher: Springer Verlag
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29287
ISSN: 0944-2669
Keywords: semilineární úlohy;Fučíkovo spektrum;variační princip;rezonance;nerezonance
Keywords in different language: semilinear problems;Fucik spectrum;variational argument;resonance;nonresonance
Abstract: Článek přináší novou globální variační charakteristiku Fučíkova spektra pro Laplaceův operátor. Výsledky jsou aplikovámy na nerezonanční a rezonanční úlohy.
Abstract in different language: We provide global variational characterization of the Fucik spectrum for the Laplace operator and the results apply to nonresonance and resonance problems.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer Verlag
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
off-print-Fucik_Laplace.pdf541,55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD