Title: Modelování reálné nehody chodce s automobilem: Porovnání různých přístupů v modelování kapoty vozidla
Modelling of Real Car-to-Pedestrian Accident: Comparison of Various Approaches in the Car Bonnet Modelling
Authors: Špička, Jan
Vychytil, Jan
Maňas, Jaroslav
Pavlata, Petr
Motl, Jakub
Citation: ŠPIČKA, J., VYCHYTIL, J., MAŇAS, J., PAVLATA, P., MOTL, J. Modelling of Real Car-to-Pedestrian Accident: Comparison of Various Approaches in the Car Bonnet Modelling. ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Praha: Nakladatelství ČVUT (CTN), 2017. s. 805-815. ISBN 978-80-01-06174-9.
Issue Date: 2017
Publisher: Nakladatelství ČVUT
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29316
ISBN: 978-80-01-06174-9
Keywords: model lidského těla, nehoda chodce s vozidlem, model vozidla, predikce poranění, rekonstrukce nehody
Keywords in different language: human body model, pedestrian-car accident, car model, injury prediction, collision reconstruction
Abstract: Cílem této práce byla rekonstrukce reálné nehody chodce s vozidlem. Zúčastněné vozidlo bylo typu Škoda Roomster a zraněným chodcem byla 77 letá žena. Geometrie, materiálové vlasnosti a počáteční podmínky (pozice a rychlost) auta tak jako anthropometrická data chodce jsou známi z protokolu o nehodě. Tento byl poskytnut z projektu CzIDAS. Vozidlo se pohybovalo rychlostí 30 km/h a srazilo chodce zleva. Protokol o nehodě obsahuje popis poškození vozidla a poranění chodce. Tato rekonstrukce nehody se snaží namodelovat jak poškození vozidla, tak poranění chodce, tak aby odpovídalo skutenčné nehodě.
Abstract in different language: Purpose of this work is reconstruction of a real vehicle to pedestrian collision. The involved car model was Skoda Roomster and the participating pedestrian was 77 years old female. The geometry, mechanical parameters of the car, initial properties (position and velocity) as well as the anthropometric data of the female are know from the accident protocol, provided by CzIDAS project (Czech In-depth Accident Study). The car moved with the initial velocity equalling 30 km/h and hit the pedestrian from her left side by its right-frontal part. The accident protocol contains also the description of the car damage and injury sustained by the pedestrian. The effort of the accident reconstruction was to not only to meet deformation of the vehicle (shape and maximal bonnet intrusion, but also pedestrian injury.
Rights: Plný text není přístupný.
© Nakladatelství ČVUT
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (MMI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
spicka_vychytil_eccomas_proceedings_2017.pdf4,53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD