Title: Optické vlastnosti zinek titanátového perovskitu připraveného rf naprašováním
Optical properties of zinc titanate perovskite prepared by rf sputtering
Authors: Müllerová, Jarmila
Šutta, Pavol
Medlín, Rostislav
Netrvalová, Marie
Novák, Petr
Citation: MÜLLEROVÁ, J., ŠUTTA, P., MEDLÍN, R., NETRVALOVÁ, M., NOVÁK, P. Optical properties of zinc titanate perovskite prepared by rf sputtering. Journal of Electrical engineering, 2017, roč. 68, č. 7, s. 10-16. ISSN 1335-3632.
Issue Date: 2017
Publisher: De Gruyter
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29317
ISSN: 1335-3632
Keywords: Perovskit;optické zakázané pásmo;Taucův graf;index lomu;absorpční koeficient;efektivní médium;dutiny
Keywords in different language: Perovskite;optical band-gap;Tauc plot;refractive index;absorption coefficient;effective medium;voids
Abstract: Tento článek uvádí výsledky výzkumu z optické transmitanční spektrofotometrie spolu s daty ze strukturní rentgenové difrakce za účelem určení optických vlastností série vzorků tenkých vrstev perovskitu ZnTiO3 deponovaných na skle reaktivním magnetronovým naprašováním. Jednotlivé vzorky ze série se navzájem liší množstvím titanu, což posloužilo jako zdroj změn ne jenom struktury, nýbrž i změn disperzních optických vlastností. Nízká porosita materiálu byla zjištěna použitím Bruggemanovy aproximací efektivního média. Se stoupajícím množstvím titanu ve vrstvách byl pozorován zjevný „modrý“ posun optické šířky zakázaného pásma. Pozorované změny zakázaného pásma energií je dobrý potenciál pro optoelektronické a foto-katalytické aplikace ZnTiO3.
Abstract in different language: In this paper we report results from optical transmittance spectroscopy complemented with data on structure from XRD measurements to determine optical properties of a series of ZnTiO3 perovskite thin films deposited on glass by reactive magnetron co-sputtering. The members of the series differ by the titanium content that was revealed as an origin of the changes not only in structure but also in dispersive optical properties. Low porosity has been discovered and calculated using the Bruggeman effective medium approximation. An apparent blue-shift of the optical band gap energies with increasing titanium content was observed. The observed band gap engineering is a good prospective for eg optoelectronic and photocatalytic applications of ZnTiO3.
Rights: © De Gruyter
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sutta_Optical_properties_JEE7s_117-03.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD