Title: Citlivostní analýza nehody chodce z vozidlem - Vliv počátečních podmínek
Numerical analysis of a pedestrian to car collision— Effect of variations in walk
Authors: Špička, Jan
Vychytil, Jan
Hynčík, Luděk
Citation: ŠPIČKA, J., VYCHYTIL, J., HYNČÍK, L. Numerical analysis of a pedestrian to car collision— Effect of variations in walk. Applied and Computational Mechanics, 2017, roč. 10, č. 2, s. 139-160. ISSN 1802-680X.
Issue Date: 2017
Publisher: University of West Bohemia
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85010943955
http://hdl.handle.net/11025/29482
ISSN: 1802-680X
Keywords: model lidského těla, nehoda chodec-vozidlo, modelování chůze, rychlost chodce, predikce poranění
Keywords in different language: human body model, car-to-pedestrian collision, gait modelling, pedestrian velocity, injury prediction
Abstract: Tato práce se zabývá modelováním srážky chodce s vozidlem a provádí citlivostí analýzu počátečních podmínek chodce na průběh nehody. V průběhu chůze chodce se mění poloha i rychlost jeho končetin i jeho natočení kolem vlastní osy. Pro přesné defonování úhlů a rychlostí bylo použito experimentálně naměřených dat. Tyto data byly použity pro zjištění, jaký vliv májí daní počáteční kinematické veličiny na pravděpodobnost poranění chodce při srážce. Hlavním cílem bylo sledovat trend, s jakým se poranění mění v závislosti na počátečních podmínkách. Konfigurace s uvažováním nulové a neneulové počáteční rychlosti, tak jako různé pozice v rámci chůze byly následně porovnány.
Abstract in different language: This work is focused on the modelling of car to pedestrian crash scenario. Virtual hybrid human body model VIRTHUMAN as well as a simplified model of car chassis is modelled under Virtual Performance Solution software. The main idea of the work is the investigation and sensitivity analysis of various initial conditions of the pedestrian during frontal car crash scenario, such as position of the extremities due to different step phases or turning of the pedestrian around his own axis. The experimental data of human gait measurement are used so that one human step is divided into 9 phases to capture the effect of walk when the pedestrian crosses a road. Consequently, the influence of different initial conditions on the kinematics, dynamics of the collision together with injury prediction of pedestrian is discussed. Moreover, the effect of walk is taken into account within translational velocities of the full human body and rotational velocities of the extremities. The trend of the injury prediction for varying initial conditions is monitored. The configurations with zero and non-zero initial velocities are compared with each other, in order to study the effect of walking speed of the pedestrian. Note that only the average walking speed is considered. On the basis of the achieved results, the importance or redundancy of modelling the walking motion and the consideration of different step phases in the car-pedestrian accident can be examined. c 2016 University of West Bohemia. All rights reserved.
Rights: © University of West Bohemia in Pilsen
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KME)
Články / Articles (KME)
Články / Articles (CTM)
Postprinty / Postprints (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Spicka_Jan_ACM_Final-4.pdf2,7 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD